Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu Ngao Hậu Lộc
Tin tức - bài viết admin 06/12/2020

Ngày 23/07/2020 Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhẵn hiệu số : 357523 : Nhãn hiệu : Ngao Hậu Lộc món quà đén từ biển cả . Chủ nhãn hiệu : hội sản xuất và kinh doanh ngao Huyện Hậu Lộc[...]

Nghề nuôi ngao phát triển ở Hậu Lộc
Tin tức - bài viết admin 16/10/2019

Huyện Hậu Lộc hiện có khoảng 651,4 ha diện tích mặt nước nuôi ngao, ngao thương phẩm mang giá trị kinh tế rất cao cho người nuôi. Huyện Hậu Lộc hiện có khoảng 651,4 ha diện tích mặt nước nuôi ngao, trong đó tập trung tại các[...]

Thành lập Hội sản xuất và kinh doanh ngao huyện Hậu Lộc
Tin tức - bài viết admin 14/10/2019

Quyết định nêu rõ: Hội sản xuất và kinh doanh ngao huyện Hậu Lộc là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý của UBND huyện hậu[...]

Cho phép sử dụng tên địa danh ‘Hậu Lộc’ để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm ngao
Tin tức - bài viết admin 14/10/2019

Ngày 6-8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3157/QĐ-UBND về việc cho phép Hội sản xuất và kinh doanh ngao huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa được sử dụng địa danh ‘Hậu Lộc’ để đăng ký nhãn hiệu tập thể ‘Ngao Hậu Lộc’. (Kèm theo Bản[...]