Hiển thị một kết quả duy nhất

Ngao nâu là một trong những loại ngao có thịt dày và ngọt. Hấp với xả bay mùi thơm khó…
Ngao trắng là nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, có ở vùng triều nơi đáy cát hoặc cát bùn ven sông…