Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số 1389/ QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội sản xuất và kinh doanh ngao, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định nêu rõ: Hội sản xuất và kinh doanh ngao huyện Hậu Lộc là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý của UBND huyện hậu Lộc và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Hội tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Được biết, huyện Hậu Lộc có hơn 700 ha nuôi ngao, với sản lượng bình quân 6.500 – 7.000 tấn/năm. Sự ra đời của Hội sản xuất và kinh doanh ngao tạo mối liên kết giữa các hộ sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ nhau về kỹ thuật, dịch vụ hậu cần và tiêu thụ sản phẩm, mở hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi ngao tại huyện Hậu Lộc.